MailFacebookYoutube
 


 
Beleidsplan 2015
De Stichting Oud Obdam-Hensbroek gaat het jaar 2015 beginnen met de winterexpositie. Elk jaar kiest het bestuur een onderwerp. Een werkgroep werkt dit onderwerp nader uit. De winterexpositie van januari 2015 gaat over “voetbal”. De voetbalverenigingen “Apollo ‘68” uit Hensbroek en “Victoria O” uit Obdam verlenen hun medewerking. De Stichting maakt graag gebruik van de inbreng van andere organisaties.
Traditiegetrouw staan er voor 2015 twee magazines op het programma. Het eerste verschijnt in het voorjaar, het tweede in het najaar. Een commissie onder leiding van eindredacteur Piet Koenis bepaalt de inhoud.
Er komen in 2015 twee lezingen. Carel de Jong, oud-conservator van het Westfries Museum te Hoorn, neemt beide voor zijn rekening.
De opgraving van de restanten van de schuilkerk aan de Lutkedijk staat dit voorjaar op het programma. Het is een gezamenlijk project van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek, Archeologie Westfriesland, opleidingsinstituut Saxion uit Deventer en de gemeente Opmeer. In het voorjaar van 2016 verzorgt Amber Schipper uit Deventer een lezing over het resultaat van het opgravingsproject. Maandelijks is het ’t Tuinhuis een zondagmiddag voor publiek geopend. Bezoekers kunnen met vragen en opmerkingen of zomaar voor een praatje terecht.
De medewerkers van de Stichting zijn voorts voortdurend bezig met het verzamelen en bewerken van informatie over Obdam en Hensbroek. Zij maken daarbij gebruik van de moderne technieken, zoals 3D-technologie.