MailFacebookYoutube
 26-04-2014
Omnummerlijsten

Als service richting de bezoekers van onze website publiceren we hier de omnummerlijsten van de overgang van wijken en wijknummers naar straatnamen en huisnummers. In Hensbroek vond deze omnummering plaats op 2 januari 1961. Het is de bedoeling dat de lijst van Obdam snel volgt.

  - Omnummerlijst Wogmeer
  - Omnummerlijst Hensbroek19-09-2011
Veertig jaar Hbtje

Serie artikelen geschreven door Jaap Kroon ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan
van Dorpsblad het Hbtje:

  - Wogmeer                                                  - Jan Schuurman
  - Apollo                                                        - Kermis
  - De gemeentelijke her-indeling              - Pastoor Rijkers
  - De ontwikkelingen                                   - Pastoor Voets
  - De volkstelling                                          - Sinterklaas
  - Dokter Cohen                                           - Totstandkoming Hbtje
  - Hensbroek actief                                     - Wijkenvoetbal
  - Het HBtje08-08-2010
De gemeentevlag van de oude gemeente Obdam
De Stichting voor Banistiek en Heraldiek heeft 15 september 1975 de gemeenteraden van alle niet-vlagvoerende gemeenten aangeschreven met het voorstel een officiële gemeentevlag in te stellen. De stichting bood haar hulp aan bij het ontwerpen van een vlag....
lees verder>>


31-07-2010
De gemeentevlag van de nieuwe gemeente Obdam
Na de vaststelling van het nieuwe gemeentewapen voor de nieuwe gemeente Obdam ontstond bij het gemeentebestuur de behoefte ook over een nieuwe gemeentevlag te kunnen beschikken. In eerste instantie kreeg Mr. G.A. Bontekoe te Oosterwolde, ontwerper van het gemeentewapen....
lees verder>>


31-07-2010
Het gemeentewapen van de oude gemeente Obdam
Op 26 juni 1816 heeft de Hoge Raad van Adel het wapen voor de gemeente Obdam bevestigd. De officiële omschrijving luidt als volgt: “Van keel (rood) beladen met drie wassende manen van goud”
Helaas is zowel in het gemeentearchief als het archief van de Hoge Raad....
lees verder>>


17-07-2010
De gemeentevlag van de voormalige gemeente Hensbroek
In verband met het voornemen een Nederlands Vlaggenboek uit te geven heeft Klaas Sierksma, toen nog wonende in Groningen, de Nederlandse gemeenten aangeschreven met het verzoek informatie te verstrekken over de gemeentevlag....
lees verder>>


02-10-2008
Het gemeentewapen van de nieuwe gemeente Obdam
Per 1 januari 1979 zijn de gemeenten Hensbroek en Obdam samengevoegd tot de nieuwe gemeente Obdam. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw gemeentewapen vond de voorbereidingscommissie van de gemeentelijke herindeling. De politiek was het daar volledig mee eens....lees verder>>


12-05-2008

Op zoek naar de verdwenen middenstand

De Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap heeft onlangs het initiatief genomen om de geschiedenis van de in hoog tempo verdwijnende kleine middenstand in West-Friesland in kaart te brengen. Voor dit onderzoek werd de hulp ingeroepen van....lees verder>>


22-04-2008
LEZING: Natte handelsoorlog: Noord-Hollandse marktsteden 1500-1800
Nog steeds overheerst het beeld van de door de Hollanders zo eensgezind tegen het water gevoerde strijd. Daarbij worden dan vaak de grote 17e-eeuwse droogmakerijen als de Beemster en de Schermer als lichtend voorbeeld aangehaald. De praktijk was echter totaal anders.....lees verder >>


13-03-2008
Het gemeentewapen van de voormalige gemeente Hensbroek
Over het gemeentewapen van Hensbroek wordt verschillend gedacht. De meningen gaan tot wel geestig tot ronduit belachelijk. Dit wapen geldt in ieder geval als het meest kolderieke gemeentewapen van Nederland. De naam Hensbroek is wel heel letterlijk.....lees verder >>


07-01-2008
Geschiedenis van de Heerlijkheid Obdam en Hensbroek
Obdam en Hensbroek maakten tot mei 1475 deel uit van de heerlijkheid Spanbroek - Opmeer - Obdam - Hensbroek. Deze heerlijkheid was een natuurlijke opvolger van de “stede Spanbroek”, bestaande uit dezelfde vier dorpen. De stede Spanbroek....lees verder >>