MailFacebookYoutube
 De gemeentevlag van Hensbroek
In verband met het voornemen een Nederlands Vlaggenboek uit te geven heeft Klaas Sierksma, toen nog wonende in Groningen, de Nederlandse gemeenten aangeschreven met het verzoek informatie te verstrekken over de gemeentevlag.
Burgemeester Straathof antwoordde dat er wel degelijk een gemeentevlag aanwezig was, maar dat die bijna nooit werd gebruikt. Deze vlag bestond uit drie horizontale banen in de kleuren rood, geel en blauw, langs de stok, ongeveer over de halve lengte van de vlag in de rode (bovenste) baan en voor de helft in de gele baan het wapen der gemeente op een rode ondergrond, de hen in witte kleur en de broek van geel, beiden met zwart afgezet. De vlag was, voor zover hij kon nagaan, nooit officieel vastgesteld.


De onofficiele vlag van Hensbroek, gebruikt bij het 40-jarig regeringsjubileum van
   H.M. Koningin Wilhelmina in 1938


De heer Sierksma liet weten dat dit geen officiële gemeentevlag was maar een vlag die gebruikt was bij de feestelijkheden rond het veertig jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. Hij bood aan geheel kosteloos een gemeentevlag voor Hensbroek te ontwerpen.Burgemeester Straathof liet bij brief van 1 maart 1962 weten graag van dat aanbod gebruik te willen maken.
Gebaseerd op het unieke gemeentewapen van Hensbroek kwam de heer Sierksma met het volgende voorstel:
“Afgeknot driehoekig en tot halverwege de vlaglengte ingesneden met twee banen van geel en rood, waarvan de lengten zich verhoud als 1 : 3 ”De Hoge Raad van Adel vond het afgeknot driehoekig weergeven van de boven- en onderzijde maar niets en stelde voor de boven- en onderzijde evenwijdig te laten lopen. De omschrijving, die de Hoge Raad van Adel voorstelde, luidde:
“Rechthoekig, waarbij de hoogte tot de lengte zich verhouden als 2 : 3; ingesneden tot halverwege de lengte van de vlag; twee verticale banen, van broekzijde af, in geel en rood. De lengte van de gele baan verhoudt zich tot de lengte van de rode baan als 1 : 3 .Aldus is de vlag op 4 september 1962 door de gemeenteraad vastgesteld. Verkade Vlaggenfabriek N.V. te Vlaardingen kreeg de opdracht een exemplaar van de vlag in de afmetingen van 2 x 3 meter te leveren. Voor zover bekend is het bij dit ene exemplaar gebleven. Tot 1 januari 1979, de datum van de gemeentelijke herindeling, is deze vlag bij bijzondere gelegenheden gebruikt.

                                                  
            Bron: Inventarisnummer 22 Hensbroek 1953-1978