MailFacebookYoutube
 Pastoor Voets
In HBje nr. 10 van 1 mei 1974 kondigt het gemeentebestuur van Hensbroek in de rubriek “Van het raadhuis” de komst aan van een boek over de geschiedenis van Hensbroek. De auteur is pastoor B. Voets uit Castricum. Om de inwoners van Hensbroek alvast een beetje warm te maken voor de geschiedenis van hun dorp, schrijft pastoor Voets ook een serie historische artikelen voor het HBtje. De eerste artikelen gaan over de belevenissen van altarist (een soort kapelaan) Jan Spek, die van 1545 tot 1572 werkzaam was in Hensbroek. Jan Spek heeft in deze periode een kroniek bijgehouden die bewaard is gebleven. De roerige periode waarin deze kroniek tot stand is gekomen en de kritische blik van Jan Spek maken deze kroniek heel bijzonder. Pastoor Voets verzorgt in de loop der jaren ongeveer zeventig historische bijdragen over allerlei onderwerpen in het HBtje. De laatste vinden we in het HBtje van 18 oktober 1979, 9e jrg., nr. 2.

Een jaar na de eerste aankondiging in het HBtje houdt burgemeester Straathof het boek in het bijzijn van veel notabelen in de raadszaal ten doop. Het boek, dat de naam “Hensbroek door de eeuwen heen” mee krijgt, is van een meer beschrijvend dan van een wetenschappelijk-historisch karakter.

De auteur maakt bij het schrijven van de tekst gebruik van de aantekeningen van de heer Mekken uit Alkmaar. De heer Mekken heeft veel informatie over de geschiedenis van Hensbroek verzameld met de bedoeling deze gegevens eens te gebruiken voor het schrijven van een boek over de geschiedenis van ons dorp. Om gezondheidsredenen heeft hij dit plan niet ten uitvoer kunnen brengen. Zijn map met aantekeningen heeft hij op het gemeentehuis ingeleverd in de hoop dat iemand anders daar nog iets aan zou kunnen hebben.

Burgemeester Straathof benadert daarna de kleinzoon van de laatste heer van de heerlijkheid Hensbroek, de heer Mensonides uit Den Haag, met de vraag deze klus op zich nemen. Wegens drukke werkzaamheden moet die zijn opdracht uiteindelijk teruggeven. Vervolgens benadert de burgemeester Pastoor Voets en die weet de opdracht wel tot een goed einde te brengen.

Jaap Kroon