MailFacebookYoutube
 De totstandkoming van het HBtje
Over de totstandkoming van het HBtje lezen we pas iets bij het tienjarig bestaan van het blad.
Maandag 28 juni 1971 is een belangrijke datum voor ons dorpsblad. De regelingscommissie, die blijkbaar al bestaat, besluit die avond samen met de verenigingen, horeca en instellingen een informatiecommissie in het leven te roepen. Namens de middenstand treedt Sjaak Veul toe tot de commissie, namens de verenigingen Jan Zagerman en namens de vrouwen van Hensbroek Derkje Alderse Baes-Soethout.

De volgende dag al komt de spiksplinternieuwe commissie in vergadering bijeen. Zij besluit voor 2 augustus 1971 een bijeenkomst uit te schrijven voor alle verenigingen en instellingen die belang zouden kunnen hebben bij een dorpsblad. Achttien organisaties geven aan de oproep gehoor. Voorzitter Sjaak Veul en penningmeester Jan Zwagerman  geven informatie over de  stand van zaken. Vervolgens nemen de aanwezige organisaties het besluit de dorpskrant van start te laten gaan. De leden van de Informatiecommissie worden bij acclamatie benoemd tot redactielid. Het eerste nummer verschijnt in september 1971.

Derkje, Sjaak en Jan zijn verantwoordelijk voor de opbouw en de definitieve vorm van het blad. Na de verhuizing van Derkje vormen Sjaak en Jan tot zo’n vijf jaar geleden samen de redactie. De digitale informatievoorziening is voor hen een struikelblok. Phileen Meertens, Ineke Meijer en Erik Slikker nemen daarom het stokje over.

De eerste jaren is het aantal pagina’s van het HBtje nog bescheiden. Vanaf de zevende jaargang zien we het blad steeds dikker worden. De uitvoering is nog erg wisselend, de kleur van de omslag, het gebruikte lettertype en de inktkleur veranderen soms per keer. Vanaf de elfde jaargang heeft de omslag van het HBtje de bekende goudgele kleur met zwarte opdruk. Tegelijkertijd kiest men voor een vast lettertype in zwart. De kleur goudgeel, die (toevallig?) ook voorkomt in de dorpsvlag van Hensbroek, geeft het blad body en vooral herkenbaarheid.

Jaap Kroon