MailFacebookYoutube
 De gemeentevlag van de nieuwe gemeente Obdam
Na de vaststelling van het nieuwe gemeentewapen voor de nieuwe gemeente Obdam ontstond bij het gemeentebestuur de behoefte ook over een nieuwe gemeentevlag te kunnen beschikken. In eerste instantie kreeg Mr. G.A. Bontekoe te Oosterwolde, ontwerper van het gemeentewapen, het verzoek zich eens over deze kwestie te buigen. Al heel snel kwam hij met een ontwerp.

De gemeenteraad was niet erg gelukkig met het werkstuk van de heer Bontekoe. De raad vond het ontwerp veel te druk en vroeg de heer Bontekoe met een nieuw ontwerp te komen met daarin uitsluitend de kleuren van de oude vlaggen van Hensbroek en Obdam verwerkt. De heer Bontekoe kon niet uit de voeten met deze suggestie en gaf zijn opdracht uiteindelijk terug aan de gemeente.

Inmiddels was de Nederlandse Vereniging van Vlaggenkunde beeld. Deze vereniging had in verband met het samenstellen van een atlas voor Nederlandse overheidsvlaggen informatie gevraagd over de gemeentevlag. Nu de heer Bontekoe de opdracht had terug gegeven kreeg deze vereniging het verzoek een ontwerp te dienen dat combinatie zou vormen van de vlaggen van de voormalige gemeenten Hensbroek en Obdam, bij voorkeur een rustig ontwerp waarin zo mogelijk uitsluitend de oorspronkelijke kleuren zouden worden verwerkt.

Bij brief van 12 februari 1981 diende deze vereniging een tweetal ontwerpen in. Op eigen initiatief had de heer J.F. van Heyningen uit Utrecht ook een smaakvol ontwerp ingediend.

Het college van burgemeester en wethouders besloot de gemeenteraad voor te stellen uit deze drie ontwerpen een keuze te maken. De gemeenteraad koos in zijn vergadering van 8 januari 1982 voor een ontwerp van de Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde.

De beschrijving van deze vlag luidt:
een gele hijs; een rode vlucht waarin drie gele wassenaars (1/3 vlaghoogte) staande twee in het midden en één in het midden van de vlucht.De Dokkumer Vlaggencentrale kreeg opdracht een exemplaar van de vlag te leveren. Deze vlag heeft dienst gedaan tot de samenvoeging met de gemeente Wester-Koggenland op 1 januari 2007.