MailFacebookYoutube
 De gemeentevlag van de oude gemeente Obdam
De Stichting voor Banistiek en Heraldiek heeft 15 september 1975 de gemeenteraden van alle niet-vlagvoerende gemeenten aangeschreven met het voorstel een officiële gemeentevlag in te stellen. De stichting bood haar hulp aan bij het ontwerpen van een vlag.
Burgemeester en wethouders van Obdam voelden daar wel iets voor en hebben deze Stichting gevraagd met een verantwoord ontwerp te komen.

De Stichting heeft er geen gras over laten groeien want op 25 oktober 1975 kwam zij al met een ontwerp met de volgende omschrijving:
“Rood met drie gele wassenaars, twee in de bovenhelft en een in de benedenhelft er midden onder, elke ter hoogte van 4/9 van de vlaghoogte”
De kleuren en de figuren op de vlag zijn ontleend aan het gemeentewapen van Obdam dat op op 26 juni 1816 is bevestigd door de Hoge Raad van Adel.

Vlag.

Bij besluit van 12 december 1975 heeft de gemeenteraad van Obdam besloten de gemeentevlag vast te stellen overeenkomstig het door  de Stichting voor Banistiek en Heraldiek voorgestelde ontwerp.

Helaas heeft de vlag maar drie jaar dienst gedaan, namelijk tot 1 januari 1979, de dag waarop de nieuwe gemeente Obdam van start ging. De nieuwe gemeente Obdam kreeg begin 1982 een vlag waarin elementen van de vlag van Hensbroek en die van de oude gemeente Obdam zijn terug te vinden
.