MailFacebookYoutube
 


 

De Stichting Oud Obdam-Hensbroek is opgericht op 24 oktober 1984 met als doel het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de dorpen Hensbroek en Obdam en het beschikbaar stellen van deze informatie in de vorm van publikaties en exposities. De Stichting mag zich gelukkig prijzen met een prachtig onderkomen en een enthousiaste groep vrijwilligers.

Het dagelijkse bestuur van de Stichting bestaat uit:

Jaap Kroon, interim-voorzitter
Waterweidje 17
1711 TA  Hensbroek
telefoon: 0226-452060
E-mail: voorzitter@oudobdam-hensbroek.nl

Koos Bijvoet, secretaris
De IJvelandssloot 53
1713 BA  Obdam
telefoon: 0226-452148
E-mail: secretariaat@oudobdam-hensbroek.nl

Rob Baas, penningmeester
Kloet 16
1713 VE  Obdam
telefoon: 0226-452376
E-mail:
penningmeester@oudobdam-hensbroek.nl

Overige bestuursleden:
Afra Oudejans-Ursem, Dorpsstraat 234, 1713 HP Obdam, tel.: 0226-451592
Arie Luken, Kelderswerf 24, 1713 WJ Obdam, tel.: 0226-452902
Jacob de Jong, Dr. Lohmanstraat 105, 1713 TJ Obdam, tel.: 0226-452344

Overige medewerkers:
Nic Mulder, Obdam (erevoorzitter)
Herman Tielen, Obdam

Ledenadministratie:
Niek Wever, Obdam

Redactie magazine:
Jaap Kroon, Obdam
Rob Baas, Obdam
Koos Bijvoet, Obdam
Ons magazine verschijnt tweemaal per jaar: eind april en eind oktober.

Donateur worden
Als u donateur wilt worden van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek kunt u zich opgeven bij één van de bestuursleden.
U kunt uw donatie (minimaal € 18,-- per jaar) overmaken op bankrekening
NL95 RABO 0138.0170.26 ten name van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek te Obdam.

ANBI
De Stichting Oud Obdam-Hensbroek is geregistreerd als een Algemeen ANBINut Beogende Instelling (ANBI). Het aan de Stichting Oud Obdam-Hensbroek door de Kamer van Koophandel daarvoor toegekende RSIN-nummer is 8161.02.296. (RSIN = Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer)
Door het zijn van een ANBI-instelling kunnen we/kunt u gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Omdat we een zogenaamde “Culturele ANBI” zijn geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.
Beleidsplan 2022 (PDF)
Balans per eind 2021 (PDF)
Overzicht van baten en lasten in 2021 (PDF)

Postadres:
Stichting Oud Obdam-Hensbroek
De IJvelandssloot 53
1713 BA  Obdam

Gebouw:
De Stichting heeft als thuishaven
't Tuinhuis
Willibrordustuin 1
1713 HW  Obdam

Met uitzondering van de maanden juli en augustus kunt u op de eerste zondagmiddag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur terecht voor een praatje, een vraag of voor het bekijken van foto's, de koffie staat klaar.
Verder kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Clubhuis
                              't Tuinhuis ", Willibrordustuin 1 te Obdam