MailFacebookYoutube
 

Home                          
                    2016


31-12-2016
Bestuur en medewerkers wensen allen die de Stichting Oud Obdam-Hensbroek een warm hart toedragen een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2017 toe. Het jaar 2017 wordt het jaar dat we aandacht gaan schenken aan het 125 jarig bestaan van de Sint Victorkerk in Obdam. Het leek ons daarom gepast het jaar uit te luiden met orgelklanken, afkomstig van het kerkorgel dat tot 125 jaar geleden in gebruik was bij de Katholieken van Obdam. Het instrument is bij de ingebruikname van de nieuwe Sint Victorkerk verkocht aan de Katholieken van De Cocksdorp op Texel. Daar is het orgel nog steeds in gebruik.
Het filmpje kunt u vinden op You Tube (https://youtu.be/v59ArpH1cpA)30-12-2016
Najaarsnummer Magazine
Meestal plaatsen we vlak na het uitkomen van het nieuwe magazine een korte samenvatting van de inhoud op de website. Van het najaarsnummer 2016 ontbreekt dat overzicht nog. Omdat de inhoud zeker de moeite waard is, volgt hieronder een opgave van de behandelde onderwerpen.
In Nieuws uit ’t Tuinhuis staat informatie over de wisselingen in het bestuur, de komende winterexpositie, het moderniseren van het interieur en het winkeltje van de familie Buisman. Deze informatie staat, wellicht in iets andere bewoordingen, al op de website. In “Wie het weet mag het zeggen” behandelt Piet Koenis een foto die eigenlijk een plaatsje had moeten krijgen in het jubileumboek van de Victorparochie. Bij gebrek aan informatie is dat achterwege gebleven. We gaan de foto op onze facebookpagina plaatsen, misschien dat iemand nadere gegevens weet. Amber Schipper, studente archeologie, vertelt iets over haar afstudeerproject, de Katholieke schuilkerk aan de Lutkedijk. In het artikel staan prachtige foto’s van de archeologische vondsten. Jaap Kroon komt met een kort stukje bij enkele foto’s van dokter van Leeuwen en zijn gezin. Dokter Van Leeuwen woonde en werkte van 1926 tot 1929 in Hensbroek. In “Dorpsgenoten in den vreemde”vertelt Henk Keuning over zijn nieuwe vaderland Nieuw Zeeland. Hans Moolenbel heeft de geschiedenis van de Rabobanken in Westfriesland beschreven. We mochten het deel dat betrekking heeft op Obdam overnemen. Hans heeft aangekondigd dat hij in het magazine van komende voorjaar met een aanvulling komt. Piet Koenis staat in het artikel genaamd “Verdwenen stolpen”stil bij de boerderij van de familie Van der Molen aan de Dorpsstraat 44 te Obdam. Cor Kooij vond bij het NIOD een rapport over de hulp aan onderduikers in de Tweede Wereldoorlog. Het rapport staat volledig in het blad. “Spitten in Obdam” heet de bijdrage van Fred Stuijfbergen. Kees Reus vertelt Afra Oudejans-Ursem over het wonen in een watermolen. De familie Reus bewoonde vroeger de poldermolen aan de Obdammerdijk. Hekkensluiter is deze keer Gino Kaag met een bijzonder artikel over het bouwen van een boot in de veiling door Gerard van Kampen.
De donateurs hebben het blad al lang in huis. Nog geen donateur? U weet nu wat u mist.30-12-2016
Winkeltje van Paul Buisman
In de afgelopen tijd zijn er al veel bezoekers langs geweest om te genieten van het winkeltje van Paul Buisman.
Een groot deel van de leerlingen van “De Caegh” is geweest en daarnaast hebben we tegenwoordig ook elke zondagopenstelling een volle bak. Misschien kun je zelfs wel stellen dat de komst van het winkeltje het beste is, dat ons ooit is overkomen. U heeft vast wel het prachtige krantenartikel gelezen dat journalist Martin Menger aan ons winkeltje heeft gewijd. Als straks de winterexpositie ten einde is, gaan we in de zaal waarin het winkeltje staat een min of meer permanente opstelling maken over Hensbroek en Obdam. Dat wordt een soort mini-expositie met het winkeltje als centraal punt. Hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet. We willen onze zondagse bezoekers in ieder geval meer bieden dan alleen het winkeltje.
Voor alle duidelijkheid, tijdens de winterexpositie is het winkeltje niet te bekijken. Bij de zondagopenstelling van april hopen we de mini-expositie klaar te hebben.

Zondagopenstelling van ’t Tuinhuis in januari 2017
In januari a.s. wordt de zondagopenstelling verplaatst van zondag 1 januari naar zondag 8 januari. We vermoeden dat de meeste mensen op Nieuwjaarsdag andere dingen aan hun hoofd hebben. Ondanks de voorbereidingen van de winterexpositie is het winkeltje van Buisman gewoon te bekijken.
't Tuinhuis is geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Voorbereiding winterexpositie
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van onze winterexpositie. De expositie staat helemaal in het teken van 125 jaar Sint Victorkerk.
De eerste steen van de huidige Sint Victorkerk werd op 21 april 1891 gelegd en op 25 juli 1892 is de kerk in gebruik genomen.
Alle zondagen van februari en de eerste zondag van maart is de expositie open. We zijn ervan overtuigd dat er vooral voor de Katholieken onder ons veel valt te genieten.07-11-2016
Zondagopenstelling 6 november 2016
De zondagopenstelling van 6 november trok veel belangstelling. Meestal mogen slechts enkele bezoekers verwelkomen, nu waren het er ruim dertig. Het winkeltje van Paultje Buisman, dat nu echt helemaal klaar is, was daar zeker debet aan. De reacties waren erg enthousiast.
Het was een gezellige drukte die smaakt naar meer. Elke eerste zondagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is het winkeltje te bekijken. Kinderen zijn ook van harte welkom.

Rob Baas geeft kinderen uitleg in het winkeltje van Paultje Buisman29-09-2016
Nieuwe voorzitter
Gino Kaag is sinds de bestuursvergadering van 2 september 2016 de nieuwe voorzitter van onze stichting. Jaap Kroon, tot die tijd voorzitter, vindt het na zo’n jaar of vijftien voorzitterschap welletjes. Hij blijft zich bezig houden met de website, facebook en het magazine.

Winkeltje van Paul Buijsman
Paul Buijsman dreef jarenlang een klein kruidenierswinkeltje tegenover het pand waarin nu Chinees restaurant “Ah Tim” is gevestigd. De familie Groustra kon, na sluiting van de winkel, de unieke winkelinventaris overnemen. Door familieomstandigheden zocht de familie Groustra nu een mooie plek voor deze inventaris. Tot onze grote vreugde komt het winkeltje bij ons. We zijn nog druk bezig met het opbouwen. We verwachten dat het werk medio november klaar is. Eén ding is zeker, het wordt fantastisch.

Interieur Tuinhuis krijgt opknapbeurt
Het interieur van het Tuinhuis krijgt een opknapbeurt. De kleurenspecialiste van Schilderwerken De Boer had ons al eens gezegd dat we voor een totaal andere kleurstelling moesten kiezen. Ze adviseerde in onze ogen gedurfde kleuren. We hebben haar raad opgevolgd en werkelijk, het resultaat mag er zijn. Het lukt niet alle ruimten voor de komende winterexpositie klaar te krijgen, maar het schilderwerk schiet wel lekker op. We zijn ontzettend benieuwd naar de reacties van het publiek. Bezoekers van onze eerste-zondag-van-de-maand-openstelling kunnen alvast een kijkje nemen.27-07-2016
Honderd jaar elektriciteit in Hensbroek
Deze zomer is het honderd jaar geleden dat Hensbroek elektriciteit kreeg. Honderdendrie van de honderdentwaalf woningen langs de Dorpsweg kregen een aansluiting. Elektrische apparaten waren nog geen gemeengoed. Een aansluiting betekende dat de bewoners de beschikking kregen over één of twee peertjes in hun woning. In onze ogen stelt het niet zoveel voor, maar voor de Hensbroekers van toen was het een grote verandering.
Tegelijkertijd kwam er elektrische straatverlichting. Dertig lantaarns zorgden ervoor dat de donkere avonden voortaan niet meer zo donker waren. De krant sprak van een ongekende weelde.
De Wogmeer beschikte in de zomer van 1916 nog niet over stroom. Het was toen wel de bedoeling dat de Wogmeer hierin snel zou volgen.

de Dorpsweg in Hensbroek rond 1925.
de elektriciteitsdraden zijn prominent op deze foto aanwezig.18-06-2016
Schoolreisje
Via de website van het Westfries Archief is het tegenwoordig mogelijk te zoeken in oude kranten. Het is mogelijk te zoeken op een datum maar ook op een trefwoord. Het is verleidelijk eens te kijken wat er honderd jaar geleden in het dorp gebeurde.
In de krant van 14 juni 1916 staat het verslag van het schoolfeest van de openbare lagere school van Hensbroek. Het feest was op de woensdag van de week daarvoor.
Hieronder volgt de letterlijke tekst van het verslag:
Hoewel de barometer geen gunstig weer voorspelde, hebben de 84 leerlingen onzer school het verleden Woensdag uitstekend getroffen op hun feestdag. Om 8 uur ging het in 16 rijtuigen naar Egmond aan Zee, waar de kinderen zich heerlijk vermaakten in het frissche zeewater, want in een wip waren schoenen en kousen uit. Van daar ging de reis naar Bergen, altijd aantrekkelijk voor klein en groot. Het was reeds laat toen allen weer in het dorp terug kwamen, nog altijd lustig zingende.
Dank aan allen die den ganschen dag al het mogelijke hebben gedaan om aan de kinderen een prettig feest te geven.

klassenfoto openbare lagere school Hensbroek 1915

Rabo fietssponsortocht
Op zaterdag 11 juni 2016 organiseerde de Rabobank weer de traditionele Rabo fietssponsortocht. Er verschenen 12 bestuursleden, vrijwilligers en fans van onze club aan de start. Dat was rijkelijk veel, want er mogen per team slechts acht mensen meedoen. Nu zijn er altijd wel teams met een tekort aan deelnemers. Twee Obdammer teams waren bereid ons overschot aan historisch fietstalent liefdevol in hun gelederen op te nemen.
Zoals altijd was de tocht mooi en de organisatie uitstekend. Hulde daarvoor. De penningmeester, die trouwens zelf ook meefietste, mag binnenkort de verdiende euro 250,-- aan de inkomsten 2016 toevoegen.
07-05-2016
Voorjaarsnummer 2016 magazine
Onze donateurs kregen magazine 28, voorjaar 2016, onlangs in de bus. De meesten hebben het blad al uit. Ze konden genieten van veel prachtige artikelen, zoals de bijdrage van Fred Stuifbergen over zijn herinneringen aan het Obdam van vroeger. Hij pakt weer eens geweldig uit. Twee huisartsen passeren de revue, namelijk dokter A.J. Cohen, een voorganger van zijn illustere naamgenoot dokter H.K.F. Cohen uit Hensbroek, en dokter B.H.A. Lohman uit Obdam. Henk Keuning verhaalt over zijn emigratie naar Nieuw Zeeland. Piet van Diepen was gemeentebode van 1927 tot zijn onverwachte dood in 1958. Piet Koenis vertelt zijn levensverhaal. Ed Dekker sprak met Cor Edam, bewoner van de boerderij "Jona in de Walvisch" aan de Oostdijk. Tot de herindeling van 1979 behoorde deze boerderij tot het grondgebied van Hensbroek en was Cor dus Hensbroeker. Piet Koenis beschrijft de geschiedenis van het waarschijnlijk oudste pand van Obdam, de boerderij Dorpsstraat 39. De boerderij stond op de nominatie te worden gesloopt in verband met de Westfrisiaweg , maar mede door onze inzet is dat gevaar geweken. Jan Bakker de Bouwer was een vooraanstaande Katholieke Obdammer. Rob Baas zocht vooral zijn bestuurlijke activiteiten uit. De geschiedenis van het gemaal van Hensbroek levert ook een aardig verhaal op. Gino Kaag besluit met een verhaal over het omwaaien van een kerkje op Spierdijk en de daaruit voortvloeiende rechtszaak.
Nieuwsgierig geworden? Als u nu donateur wordt, krijgt u dit prachtige magazine alsnog gratis thuis gestuurd.

Dokter A.J. Cohen met echtgenote, dochter, een onbekende en Neeltje Blauw-Kok voor de pastorie in Hensbroek.01-05-2016
Mini-expositie
Al een tijdje hadden we het plan een mini-expositie te maken voor de bezoekers die op de eerste zondag van de maand bij ons langs komen.
Het is er nu eindelijk van gekomen. We hebben gekozen voor de opgraving van de schuilkerk, de groentenveiling, mooie dorpsgezichten en…. rookwerk. We zijn zelf content met het resultaat, maar oordeelt u zelf. Op de eerste zondagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom.
Obdammer Job Jong kwam al eerste een kijkje nemen. Wij hopen dat velen zijn voorbeeld volgen.
23-04-2016
Afscheid Niek van Duin
Onverwachts nam Niek van Duin donderdag 14 april afscheid als medewerker van onze stichting. Hij gaf aan dat zijn gezondheid al een paar jaar slecht is en dat hij al over de tachtig is. We wisten het, maar toch hadden we verwacht dat hij nog een paar jaartjes zou blijven.
Bij gebrek aan een cadeau kreeg hij als dank voor zijn inzet een medaille van een schapenkeuring omgehangen. “Beste oude rammen“ luidt de tekst op de achterkant van de gouden plak.
Uiteraard was de medaille maar een geintje. Hij moest de onderscheiding meteen weer terug geven. Onze dankbaarheid is wel echt. Niek was jarenlang actief voor onze stichting. We mogen nog wel af en toe een beroep doen op zijn brede kennis en ervaring. Hij krijgt alsnog een passend cadeau.


Rabo fietssponsortocht
Op zaterdag 11 juni a.s. doen we mee met de Rabo Fietssponsortocht. Mensen die onze stichting een warm hart toe dragen en ook nog eens van fietsen houden, zijn van harte welkom in ons fietsteam. Zij kunnen zich melden bij het secretariaat.27-02-2016
Bezoek winterexpositie
Er is veel belangstelling voor onze winterexpositie. Dat verheugt ons, want het samenstellen van een expositie is altijd weer een enorme klus. De geschiedenis van Klaver BV en Dekker Chrysanten BV spreekt tot de verbeelding. Wie droomt er niet van een eigen bedrijfje te beginnen en dat uit te bouwen tot een grote onderneming. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Op de foto zien we een trotse Piet Klaver Sr., oud-directeur van Klaver BV, met op de achtergrond twee foto’s uit de begintijd van het bedrijf. Op beide foto’s is Piet te zien als jongeman.
06-02-2016
Opening winterexpositie 2016
Op vrijdagavond 29 januari 2016 vond in klein gezelschap de opening plaats van de winterexpositie 2016. Piet Klaver Jr., directeur Klaver BV, en Cees Dekker, directeur Dekker Chrysanten BV, vertelden eerst iets over de geschiedenis van hun bedrijf. Daarna verrichtten Niek Dekker en Piet Klaver Sr. de openingshandeling. Familieleden en enkele medewerkers kregen vervolgens de gelegenheid de expositie in alle rust te bekijken.
Op 31 januari 2016 ging de tentoonstelling voor de eerste keer voor het publiek open.
01-01-2016
Winterexpositie 2016
Het wordt zo langzamerhand traditie dat wij in de winter een expositie houden. Dit jaar komt de geschiedenis van Technisch Bureau Klaver uit Obdam en Dekker Chrysanten uit Hensbroek aan bod.
Technisch Bureau Klaver is in Obdam al actief vanaf de komst van de elektriciteit. Aanvankelijk bemoeide het bedrijf zich vooral met elektrisch licht. Klaver noteerde zorgvuldig het aantal lichtpunten in elke Obdammer woning. Het is nu een groot bedrijf met activiteiten op het gebied van  elektriciteit en elektronica in de meest ruime betekenis van het woord.
De start van Dekker Chrysanten vond plaats in Heerhugowaard. In Hensbroek vond het bedrijf meer mogelijkheden om de vleugels uit te slaan. Al tientallen jaren is Dekker Chrysanten een begrip in dit dorp. Van een klein bedrijfje groeide het uit tot een wereldconcern met vestigingen in meerdere landen.
Op de zondagen 31 januari en 7, 14, 21 en 28 februari 2016 kunt u van 13.00 tot 16.30 terecht in ’t Tuinhuis, Willibrordustuin 1 te Obdam. De toegang is gratis.
 

 
           Nieuws Archief 2015
           Nieuws Archief 2014
           Nieuws Archief 2013

           Nieuws Archief 2012
          
Nieuws Archief 2011