MailFacebookYoutube
 

Home                          
                    2017


22-11-2017
Dick Commandeur overleden
Op 17 november overleed onze donateur en vriend Dick Commandeur op 94-jarige leeftijd in Purmerend. Dick bracht zijn jeugd in Obdam door en van die periode wist hij nog veel te herinneren. De dingen die hij zich niet kon herinneren, kon hij altijd nog opzoeken in de vele aantekeningen die hij toen al maakte over een veelheid aan onderwerpen. Mede door zijn enorme kennis over het vooroorlogse Obdam, was hij voor ons van onschatbare waarde. Dick was tijdens de exposities op praktisch alle openingsdagen aanwezig. Ook tijdens de maandelijkse openstelling ontbrak hij bijna nooit. Daar ontpopte hij zich als een vraagbaak voor de bezoekers.

We zullen hem missen.

Rechts op de foto: Dick Commandeur in karakteristieke pose.17-09-2017
Yes, we have found the ship.
De Medemblikker historicus Peter Swart verzorgt voor ons een lezing over het oorlogsfregat “Huis te Warmelo”. Dit in Medemblik gebouwde schip zonk in 1715 in de Finse Golf. Peter identificeerde het wrak eind 2015 aan de hand van een oude zeekaart. Deze ontdekking leverde veel publiciteit op. Peter mocht zelfs diverse keren voor de televisiecamera verschijnen om zijn verhaal te doen. Bij ons vertelt hij het hele verhaal over zijn zoektocht en de latere ontdekking van het schip.
De lezing is op donderdag 5 oktober 2017 om 20.00 uur in het Tuinhuis aan Willibrordustuin 1 te Obdam. De entree is € 3,50, inclusief een kopje koffie of thee. De zaal is om 19.30 uur open.
18-07-2017
Dia’s
Stan Nuveen, voorheen gemeentesecretaris van Obdam, schonk ons een prachtige collectie dia’s over Obdam en Hensbroek. We zijn er erg blij mee.
Dia’s willen nogal eens het slachtoffer worden opruimwoede. Als u ook wilt opruimen, bedenk dan dat dia’s, maar ook film- of videomateriaal, voor onze stichting van grote waarde kunnen zijn. Uiteraard geldt dat ook voor foto’s maar over het algemeen is men is minder snel geneigd die weg te gooien.
Om een lang verhaal kort te maken, denk aan de Stichting Oud Obdam-Hensbroek als u filmpjes, videobandjes of dia’s weg wilt gooien.

wipwatermolen in wintertooi uit de collectie van Stan Nuveen26-06-2017
Legger graven in oude dorpskerk en begraafboek begraafplaats bij oude dorpskerk
De Stichting Oud Obdam-Hensbroek helpt het kerkbestuur van de Victorparochie bij het bewerken van het archief. Daarbij komen prachtige stukken voor de dag.
Topstuk is de legger van de graven in de oude dorpskerk. Deze kerk stond op de plek stond waar nu het woonhuis van de familie Ruijter staat (Victorshof). De legger is een afschrift, opgemaakt in 1803, het jaar dat de katholieken de dorpskerk weer betrokken.
Bijzonder interessant is ook het begraafboek van de begraafplaats rond de oude dorpskerk. Het boek begint in 1832 en loopt door tot 1916. Er zitten tekeningen van de indeling van de begraafplaats in het boek en dat maakt het stuk extra boeiend.
Leed dat vele jaren door de vergetelheid was toegedekt, komt weer aan de oppervlakte. Vrouwen die in het kraambed overleden, moeders die samen met hun kind begraven werden, enz. enz. Opvallend is dat in bepaalde jaren bijna uitsluitend kinderen begraven werden. Blijkbaar heerste er toen iets als mazelen, roodvonk of difterie. Als je het boek doorkijkt, kom je tot de ontdekking dat het leven hard was in de negentiende eeuw.
Op dit moment zijn de vondsten nog niet te bekijken. Vermoedelijk vanaf volgend jaar zijn ze te bewonderen in het Westfries Archief te Hoorn.
 
 12-06-2017
Rabo fietssponsortocht
Een team van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek nam deel aan de Rabo fietssponsortocht van zaterdag 10 juni 2017. De Rabobank had weer een prachtige route uitgezet door ons prachtige Westfriesland. Het weer was prima en de stemming onder de deelnemende teams was opperbest. De teamleden van de Stichting Oud Obdam, maar zeker ook mascotte Boris, genoten van de tocht. De penningmeester kan binnenkort genieten van het inboeken van het verdiende sponsorbedrag.

Tijd voor koffie. Mascotte Boris houdt de omgeving goed in de gaten.27-05-2017
Bijzondere vondst bij de opgraving van de schuilkerk aan de Lutkedijk
De archeologische dienst West-Friesland is momenteel druk bezig met het maken van de eindrapporten naar aanleiding van de opgraving van de schuilkerk aan de Lutkedijk. In die rapportage worden ook alle vondsten beschreven. In Nederland is een centraal punt waar alles op het gebied van aardewerk wat in de grond wordt gevonden gecatalogiseerd wordt. De zogenaamde Nationale Referentie collectie (NRc). Uit deze database kunnen alle archeologen dan weer informatie opvragen als ze voorwerpen in de grond vinden en/of ergens meer van willen weten. In het Huis van Hilde te Castricum zijn de scherven die gevonden zijn aan de Lutkedijk voor zover mogelijk weer aan elkaar geplakt tot complete schalen, potten etc. Nu is gebleken dat er aan de Lutkedijk een komfoor is gevonden die nog niet bekend was bij de NRc. Het gaat om een “dubbele komfoor”. We kunnen dus spreken van een tamelijk uniek stuk. Op 30 mei aanstaande geeft Amber Schipper een lezing in ons Tuinhuis over de opgraving aan de Lutkedijk. Waarschijnlijk is dan deze unieke vondst daar ten toon gesteld net als andere opgegraven spullen.
10-04-2017
Het nieuwe magazine komt eraan
Als alles volgens de planning verloopt, rolt ons nieuwe magazine op 21 april 2017 van de pers. In het nieuwe nummer aandacht voor onder andere Paul Buijsman, de middenstand van Hensbroek, de Rabobank van Hensbroek en de bouw en de klokken van de Victorkerk. Donateurs krijgen het blad kort daarna in de brievenbus. Nog geen donateur? U kunt u aanmelden bij het bestuur.

Lezing
Binnenkort verzorgt Amber Schipper en lezing over de opgraving van de schuilkerk aan de Lutkedijk. Voor Amber was de opgraving haar afstudeerproject. Op dit moment is nog geen datum bekend. Zodra we die weten, geven we informatie via de website, onze facebookpagina en de regionale pers.04-03-2017
Schenking garage Marc Mooij
Garage Marc Mooij besloot ons dit jaar te verblijden met een gift van € 500,--. De leden van de keten waarbij het garagebedrijf van Marc is aangesloten, leggen jaarlijks € 0,50 per APK-keuring opzij voor een goed doel. Elke ondernemer is daarbij vrij in zijn keuze. Marc koos dit jaar tot onze grote vreugde voor onze stichting. Natuurlijk is een bedrag van € 500,-- een prachtig bedrag dat we prima kunnen gebruiken, maar we zien het toch in de eerste plaats als een erkenning en blijk van waardering voor het werk dat wij binnen de samenleving van Hensbroek en Obdam doen.
Onze voorzitter Gino Kaag nam de cheque dankbaar in ontvangst. Gino vertelde dat vrijwilligers van de stichting druk bezig zijn met een facelift voor de binnenkant van 't Tuinhuis. De menskracht is dan wel gratis, maar verf is duur. Het beschikbaar gestelde bedrag komt dus goed van pas.
12-02-2017
Veel belangstelling voor winterexpositie
Tijdens de eerste openingsmiddag van de winterexpositie mochten we al met al ongeveer 125 bezoekers verwelkomen. De reacties zijn erg positief. Iedereen is enthousiast over de prachtige voorwerpen die er te zien zijn.
De foto’s hieronder geven een aardig beeld. U kunt de nog komende zondagen van februari en de eerste zondag van maart van 13.00 tot 16.30 uur een kijkje nemen.
   
foto's Gerard Homan

Opening winterexpositie met veel vaandelvertoon
Zondag 5 februari, rond het middaguur, opende Sint Victor hoogstpersoonlijk de winterexpositie. Daaraan voorafgaande liep hij voorop in een processie van vaandeldragers en historische kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders vanaf de Sint Victorkerk naar ons Tuinhuis aan de Willibrordustuin. De stoet trok veel aandacht en was goed voor misschien wel duizend foto’s. Enkele van die foto’s staan bij dit bericht. Zondagmiddag brachten meer dan honderd mensen een bezoek aan de expositie. Op alle zondagen van februari en de eerste zondag van maart is de tentoonstelling van 13.00 tot 16.30 uur open.
Voor alle duidelijkheid, tijdens deze expositie is het winkeltje van Buisman verborgen achter schotten. Vanaf april is het weer elke eerste zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 te bekijken.
 13-01-2017
Sief Seijts overleden
Op 29 december 2016 overleed Sief Seijts, tot voor enkele jaren molenaar van de wipwatermolen aan de Braken. Jarenlang zette Sief zich in voor het behoud van ons meest unieke monument. Lang geleden organiseerden wij samen met Sief rond de molen een expositie over de waterhuishouding in Obdam. De wipwatermolen zelf nam daarin een prominente plaats in. Tot de uitvaart, op dinsdag 3 januari 2017, staan de wieken van de wipwatermolen in rouwstand.
 
Sief Seijts (met gestreepte trui) geeft tijdens expositie uitleg
over de molen.
           Nieuws Archief 2016
           Nieuws Archief 2015
           Nieuws Archief 2014
           Nieuws Archief 2013

           Nieuws Archief 2012
          
Nieuws Archief 2011