Op zoek naar de verdwenen middenstand

Op zoek naar de verdwenen middenstand De Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap heeft onlangs het initiatief genomen om de geschiedenis van de in hoog tempo verdwijnende kleine middenstand in West-Friesland in kaart te brengen.Voor dit onderzoek...