De stichting Oud Obdam-Hensbroek is opgericht op 4 oktober 1984 met als doel het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de dorpen Hensbroek en Obdam en het beschikbaar stellen van deze informatie in de vorm van publicaties en exposities.

De Stichting mag zich gelukkig prijzen met een prachtig onderkomen en een enthousiaste groep vrijwilligers.

Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit: 

Jaap Kroon, interim-voorzitter

4 + 12 =

Koos Bijvoet, secretaris

3 + 1 =

Rob Baas, penningmeester

5 + 4 =

Overige bestuursleden:

Afra Oudejans-Ursem, Dorpsstraat 234, 1713 HP Obdam, tel.: 0226-451592
Arie Luken, Kelderswerf 24, 1713 WJ Obdam, tel.: 0226-452902
Jacob de Jong, Dr. Lohmanstraat 105, 1713 TJ Obdam, tel.: 0226-452344

Overige medewerkers:

Nic Mulder, Obdam (erevoorzitter)
Herman Tielen, Obdam

Ledenadministratie:

Niek Wever, Obdam

Redactie magazine:

Rob Baas, Obdam
Koos Bijvoet, Obdam

Ons magazine verschijnt tweemaal per jaar: eind april en eind oktober.

Donateur worden:

Als u donateur wilt worden van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek kunt u zich opgeven bij één van de bestuursleden.
U kunt uw donatie (minimaal € 20,– per jaar) overmaken op bankrekening
NL95 RABO 0138.0170.26 ten name van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek te Obdam. Woont u buiten Obdam of Hensbroek dan verzoeken wij u in uw donatie rekening te houden met portokosten voor het opsturen van de magazines (thans € 9,00 per jaar).

ANBI

De Stichting Oud Obdam-Hensbroek is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het aan de Stichting Oud Obdam-Hensbroek door de Kamer van Koophandel daarvoor toegekende RSIN-nummer is 8161.02.296. (RSIN = Rechtspersoon en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer)
Door het zijn van een ANBI-instelling kunnen we/kunt u gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.
Omdat we een zogenaamde “Culturele ANBI” zijn geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor donateurs. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.

Beleidsplan 2023 (PDF)
Balans per eind 2022 (PDF)
Overzicht van baten en lasten in 2022 (PDF)

Postadres:

Stichting Oud Obdam-Hensbroek
De IJvelandssloot 53
1713 BA Obdam

Gebouw:

De Stichting heeft als thuishaven
’t Tuinhuis
Willibrordustuin 1
1713 HW Obdam

Met uitzondering van de maanden juli en augustus kunt u op de eerste zondagmiddag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur
terecht voor een praatje, een vraag of voor het bekijken van foto’s, de koffie staat klaar.
Verder kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden