De gemeentelijke herindeling

De gemeentelijke herindeling van Oostelijk West-Friesland speelt al sinds de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien hebben diverse voorstellen de revue gepasseerd. De meeste gemeenteraden voelen weinig voor deze plannen.

Op 28 juni 1973 komt de gemeentelijke herindeling in de gemeenteraad ter sprake. Raadslid Hein Vlaar stelt voor de Commissaris der Koningin uit te nodigen eens in Hensbroek te komen kijken naar de gang van zaken in deze kleine gemeente . Hij vindt dat er de laatste tien jaar veel vooruitgang geboekt in Hensbroek, waardoor in zijn ogen gemeentelijke herindeling niet nodig is.

Een paar jaar later komt de gemeentelijke herindeling toch in een stroomversnelling. In het HBtje van 16 december 1976 is de tekst van de rede opgenomen die burgemeester Straathof heeft uitgesproken te Hoorn tijdens de hoorzitting over de komende gemeentelijke herindeling. Uit deze rede blijkt dat Hensbroek blijft vasthouden aan de zelfstandigheid van de gemeente.

Het tij is op dat moment al niet meer te keren, maar toch spreekt de burgemeester aan het eind van de raadsvergadering van 19 december 1977 zijn gehoor als volgt toe:
“We hebben nog wel een jaar te draaien. Ik laat de hoop nog niet varen. U legt het hoofd reeds in de schoot. Ik nog niet, bestuurlijk en financieel draait Hensbroek zeer goed”.

In nummer 14 van de zevende jaargang staat een persbericht over de komende herindeling, waaruit blijkt dat op 7 juli 1978 de wet tot de gemeentelijke herindeling van Oostelijk West-Friesland is aangenomen.

Op 5 september 1978 wordt voor de laatste keer de nieuwe gemeenteraad van Hensbroek geïnstalleerd. Nieuwkomer is Derkje Alderse Baes-Soethout, redactielid van het HBtje.

Op 31 december 1978 valt het doek voor de gemeente Hensbroek. Tijdens de laatste raadsvergadering wordt burgemeester Straathof benoemd tot ereburger van Hensbroek. Hij is enkele dagen daarvoor al Ridder in de orde van Oranje Nassau geworden. Het eerste HBtje van 1979 gaat hier uitgebreid op in.  Burgemeester Straathof is 43 jaar werkzaam geweest bij de overheid, waarvan 21 jaar als burgemeester van Hensbroek. Na 1 januari 1979 functioneert hij nog ruim een half jaar als tijdelijk gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Obdam.

Jaap Kroon