Het HBtje

“1e begin” staat er met potlood geschreven op de omslag van het eerste HBtje, dat op 8 september 1971 verschijnt. Eigenlijk mogen we dan nog niet van het HBtje spreken, want het blad heeft nog geen naam. Op de plek waar al vanaf volgende nummer de prachtige en nooit vervelende tekening van toptekenaar Jan van Haasteren komt, staat een groot vraagteken.
Burgemeester Straathof schrijft een ‘ten geleide” in dit nummer. Hij is bijzonder verheugd over de geboorte van een eigen dorpsblad voor de gemeente Hensbroek. In dit voorvoord maakt hij een vergelijking met de totstandkoming van het kabinet Biesheuvel, een vergelijking waarvan ons nu de clou ontgaat. Het is wel aardig dat in het jaar van de veertigste jaargang opnieuw gewerkt wordt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet.
In dit eerste blad vinden we een oproep om een naam te verzinnen en een ontwerp voor de omslag te ontwerpen. Jan van Haasteren, toen nog inwoner van Hensbroek, gaat met de eer strijken.

De zestien pagina’s zijn al behoorlijk gevuld met verenigingsnieuws. We lezen bijdragen van de Ned. Bond van plattelandsvrouwen, Hensbroek-Obdam, K.V.G. Hensbroek-Wogmeer, Apollo,Gymvereniging UDI-NEA, de IJsclub, ’t Viooltje en de EHBO-vereniging. De Ned. Hervormde Gemeente komt ook met een bijdrage, maar de Marcusparochie ontbreekt nog. De gemeente Hensbroek komt zelf met een publikatie over grof huisvuil, misschien een wat minder geslaagd onderwerp voor het eerste eigen dorpsblad voor Hensbroek.

Jaap Kroon