04-12-2013
Winterexpositie

Achter de schermen werken we hard aan de voorbereiding van onze komende winterexpositie.
We hebben besloten gedurende een aantal jaren aandacht te schenken aan grote bedrijven uit Hensbroek en Obdam. Veel inwoners hebben op de een of andere manier te maken gehad met deze bedrijven. Velen hebben er gewerkt of anderszins zaken mee gedaan.
Komende winter staan De Boer schilderwerken uit Obdam en Tentenbedrijf De Boer, ontstaan en jarenlang gevestigd in Hensbroek, in de schijnwerpers. Deze bedrijven en hun (oud) medewerkers leveren zelf het materiaal aan voor deze expositie maar als u nog foto’s of iets dergelijks heeft, houden wij ons natuurlijk aanbevolen.
Zoals gebruikelijk is de winterexpositie 2014 open op de laatste zondag van januari en alle zondagen van februari.

Uit de begintijd van tentenbedrijf De Boer

24-10-2013
Mooie artikelen in Magazine 23, najaar 2013

Het najaarsnummer 2013 van ons magazine is rond 16 oktober jl. van de pers gerold en ook al rond gebracht bij de donateurs. Ook dit magazine is weer een topper. Iets over de inhoud:
Afra Oudejans-Ursem is in gesprek met Kees Dekker, de fotograaf van oude foto’s van ons boek “Obdam in Beeld”; Piet Koenis ontdekte dat een Spaanse koning land bezat in Obdam. Hij legt uit hoe het allemaal in elkaar zit; Jaap Kroon schrijft over Hensbroek en het Koninklijk huis. Burgemeester Kooiman heeft ooit tijdens een diner in de vijftiger jaren naast Koningin Juliana mogen zitten. Daar zijn mooie foto’s van bewaard gebleven;

Fred Stuifbergen gaat verder met zijn herinneringen aan het oude Obdam; Piet Koenis belicht het negentiende eeuwse verhaal van Dirk Leegwater over de geschiedenis van de hervormde gemeente Obdam en de bouw van de hervormde kerk op het hoekje Dorpsstraat/Braken; In “Ons fotoarchief” vertelt Piet Koenis over de reacties die we hebben gekregen op ons verzoek om informatie over een aantal foto’s; Het orgel van de oude schuilkerk in de Kaag is er nog. Jaap Kroon schrijft er over; Gino Kaag vertelt over het leven van Lena Kaag die zestig jaar bedlegerig is geweest. Het levensverhaal van Go(deliva) Kuipers vormt het sluitstuk van dit zeer lezenswaardige boekwerk.
Donateurs krijgen het magazine tweemaal per jaar gratis is de bus en dat voor een jaarlijkse donatie van slechts vijftien euro. Het magazine ligt ook bij de dokter en de tandarts op de leestafel maar zo’n prachtig blad wil je toch zelf hebben!

Het Sinterklaasfeest

staat op het moment volop in de belangstelling, met name vanwege de aanwezigheid van Zwarte Piet. Een commissie van de Verenigde Naties buigt zich zelfs over ons traditionele feest. De voorzitter van deze commissie heeft al laten weten dat de Nederlanders het Sinterklaasfeest maar af moeten schaffen. Dankzij Zwarte Piet riekt het feest naar slavernij en racisme. Een alternatief zou het omarmen van de Kerstman kunnen zijn.
We willen de discussies niet beïnvloeden maar willen er wel op wijzen dat in de oudste archiefstukken van Obdam de naam van Sint heer Claes al voorkomt in een vermelding uit 1552. Er staat niets vermeld over de viering van de naamdag van deze heilige maar de naamdag was in ieder geval algemeen bekend. Net zoals we nu zeggen dat we rond Sinterklaas dit of dat gaan doet, deed men dat in 1552 ook al.

De feestelijkheden rond 5 december, zoals we die nu kennen, zijn van veel latere datum. Daar kunnen we ook wel weer iets aan sleutelen. Sint Nicolaas na zoveel eeuwen afschaffen lijkt ons tekort door de bocht. Nieuwsgierig wachten wij af welke kant de discussies opgaan.

19-10-2013
Open dag Westfries Archief op 25 oktober 2013

Westfriezen die wel eens willen zien wat er in een streekarchief valt te beleven, kunnen op 25 oktober 2013 hun hart ophalen in Hoorn. Die dag gooit het Westfries Archief van 13.00 tot 16.30 uur haar deuren wagenwijd open om iedereen die dat wil kennis te laten maken met de geschiedenis van West-Friesland. Meer informatie over het programma van de middag vindt u op de website van het Westfries Archief www.westfriesarchief.nl.
Voor één programma-onderdeel willen wij uw speciale aandacht vragen. Onze medewerker Piet Koenis, redacteur van ons onvolprezen magazine, houdt een lezing over het Gootjesland in Obdam. Dit stuk land was eens Koninklijk bezit maar niet van onze eigen Koninklijke familie. Door vererving kreeg de Spaanse koning Amadeus I dit stukje land in bezit. Deze vorst heerste over Spanje van 1870 tot 1873. Piet Koenis legt haarfijn uit hoe het allemaal in elkaar zit. Zijn lezing begint om 15.00 uur en is voor Obdammers natuurlijk een aanrader.
Naast de lezing van Piet is er nog een interessante lezing: Ko Buysman, oud-journalist, doet al heel lang onderzoek naar de geschiedenis van het schaakspel in West-Friesland en gaat dat iets over vertellen. Deze lezing begint om 14.00 uur.

Amadeus I, koning van Spanje

13-10-2013
Project Vele Handen

Het Westfries Archief zoekt vrijwilligers voor het project “Vele Handen”. Alle doop-, trouw-, en begraafboeken uit West-Friesland zijn gedigitaliseerd en staan nu op de website van het Westfries Archief . De gegevens zijn alleen nog niet goed toegankelijk. Voor het toegankelijk maken van de gegevens zoekt het Archief nu mensen.
U kunt dit werk gewoon thuis achter de computer doen op een moment dat het u uitkomt. Het is natuurlijk wel een secuur klusje. Bekendheid met oud schrift maakt het wel een stuk gemakkelijker. U kunt werken aan de boeken uit Obdam en Hensbroek dus wie weet komt u interessante dingen tegen. Als u de smaak te pakken heeft, kunt u er voor kiezen ook andere dorpen of bij voorbeeld de doopboeken aan te pakken. Het is een omvangrijke klus maar als veel mensen hun steentje bijdragen komt er straks een prachtige index op deze boeken. Vele handen maken licht werk………..
Tot slot nog dit: Als u bang bent om fouten te maken, laat dat u er niet van weerhouden mee te doen. Een fout is inderdaad zo gemaakt en daarom is er een controlesysteem ontwikkeld dat bijna alle fouten signaleert.
Voor Obdam en Hensbroek gaat het in eerste instantie om de volgende registers:
-DTB Obdam 01 Lidmaten 1644-1713 (99 scans)
-DTB Obdam 05 Lidmaten 1712-1850 (70 scans)
-DTB Hensbroek 01 Lidmaten 1627-1729 (134 scans)
-DTB Hensbroek 05 Lidmaten 1730-1850 (19 scans)
Heeft u tijd beschikbaar en lijkt het u iets, neem dan contact op met Tamara Tesselaar of Peter Swart via telefoonnummer 0229-282500 of e-mail: vrijwilligers@westfriesarchief.nl
www.westfriesarchief.nl

Fragment uit het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente Hensbroek

02-10-2013
Kermis Hensbroek

De kermis Hensbroek ligt weer achter ons. Sinds jaar en dag vindt de kermis van Hensbroek plaats rond de eerste zondag van september. Dit is niet altijd zo geweest.
Eens luidde de eerste zondag van augustus de Hensbroeker kermis in. Kastelein Cornelis Kossen wendde zich in 1957 tot het gemeentebestuur met het verzoek de datum met ingang van 1958 te veranderen. Een van de redenen die hij hiervoor opgaf was de Landbouwtentoonstelling in Opmeer op de eerste maandag van augustus. Voor velen was deze dag blijkbaar belangrijker dan de kermis. Het gemeentebestuur had begrip voor de argumenten van Kossen en veranderde de datum in de derde zondag van september.
Het archief van Hensbroek geeft geen uitsluitsel over de vraag waarom het uiteindelijk niet de derde maar de eerste zondag van september is geworden.

Impressie van de kermis Hensbroek 2013

18-09-2013
Manuscript boek Leegwater naar Westfries Archief

In 2010 hebben wij alle donateurs een hedendaagse uitgave van het boek “Herinneringen en overdenkingen uit de ervaringen mijns levens” van Dirk Leegwater cadeau gedaan. Van dit boek zijn oorspronkelijk maar enkele exemplaren gedrukt, slechts bedoeld voor de kinderen van Dirk.
Wij vonden de inhoud zo de moeite waard dat we gemeend hebben het opnieuw te moeten uitgeven. Klaas Jan Bierman, nazaat van Dirk Leegwater, bleek in het bezit te zijn van het originele handgeschreven manuscript.
Hij heeft dit op 13 september 2013 aangeboden aan het Westfries Archief. Niet alleen voor het Westfries Archief maar ook voor ons is dit een waardevol document.

Martin Menger van het NHD (l),
Yolande Hentenaar van het WFA (m) en Klaas Jan Bierman (r) bekijken samen het manuscript

De titelpagina uit het handschrift.

04-09-2013
3D

Vol trots kunnen wij melden dat we een schaalmodel van een huisje uit Obdam bezitten dat gemaakt is met een 3D-printer.
We gaan het object gebruiken voor de maquette van het centrum van Obdam die we van plan zijn te realiseren. We zijn begonnen met een digitale foto van de originele bouwtekening van het pand. Met behulp van het progamma Google SketchUp heeft Hidde Baas, zoon van onze penningmeester Rob, de gegevens van de bouwtekening ingevoerd en bewerkt tot een te printen object. Hidde heeft ook het printen zelf verzorgd, want een 3D-printer bezitten we niet. We zijn blij met het resultaat en hopen voor het realiseren van de maquette vaker gebruik te kunnen maken van de 3D-techniek.
De oude bouwtekeningen van Hensbroek en Obdam zijn vanaf ongeveer 1907 praktisch allemaal bewaard gebleven en te bekijken in het Westfries Archief.

25-08-2013
Kermis Obdam

De kermis van Obdam is weer achter de rug.
Dankzij het prachtige weer kunnen we van een groot succes spreken.
Dit al eeuwen bestaande feest is nog steeds het hoogtepunt van het jaar.

15-08-2013
Molens in rouwstand

In verband met het overlijden van Prins Friso stonden veel Nederlandse molens tot aan de uitvaartplechtigheid in rouwstand. Dit oude gebruik bestaat nog steeds en maakt diepe indruk, zeker als veel molenaars meedoen.
Op de foto zien we de poldermolen van Hensbroek in rouwstand. De foto dateert van 14 augustus 2013.

14-08-2013
Het oude orgel van de dorpskerk van Obdam

In 1803 ging de oude dorpskerk van Obdam over naar de Katholieken.
Tot dat moment kerkten zij in een schuilkerk in de Kaag in de gemeente Spanbroek. Het orgel van de schuilkerk is meegegaan naar de dorpskerk en heeft daar tot de sloop van het gebouw dienst gedaan. Het is niet helemaal duidelijk of het orgel ook nog een in de nieuwe kerk is gebruikt, maar het instrument is in ieder geval in 1893 verkocht aan de R.K. Francisca Romanakerk te De Cocksdorp. Daar staat het orgel nog, maar niet in volle glorie, want het moet nodig gerestaureerd worden. Er staat een grondige opknapbeurt van dit rijksmonument op stapel.
In het eerstvolgende magazine komt een artikel over dit onderwerp.

27-06-2013
Familiedag Westfriese Families 2013

De Stichting Westfriese Families houdt op zondag 22 september 2013 weer haar jaarlijkse familiedag in “De Brink” te Obdam.
Spreker is deze keer Maarten Roos uit Veldhoven, 21 jaar en student geschiedenis. Maarten heeft onderzoek gedaan naar zijn West-Friese voorouders. Hij heeft interessante dingen ontdekt en daarover gaat hij iets vertellen. Hij heeft ook een boekje geschreven over zijn onderzoek. Vooral voor mensen met belangstelling voor genealogie wordt het een interessante middag.
Voor het geld hoeft u het niet te laten er naar toe te gaan, want de toegang is gratis. De bijeenkomst begint om 14.00 uur.
Meer informatie vindt u op www.westfriesefamilies.nl .

14-06-2013
Rabosponsortocht

We hebben weer meegedaan met de Rabosponsortocht op zaterdag 8 juni 2013.
Samen met bijna iedereen die bij het verenigingsleven in West-Friesland is betrokken fietsten we door onze mooie streek. De Rabobank had weer een prachtige tocht uitgezet.
We hebben er van genoten en onze clubkas gaat ervan genieten.

Hieronder een impressie.

Rondleiding

We hebben op zondag 9 juni 2013 rondleidingen verzorgd in Hensbroek.
Een tak van de familie Van Baar had een familiedag en de organisatie vond het leuk de familieleden te trakteren op op een stukje dorpsgeschiedenis. We hebben de familie Van Baar in twee groepen ontvangen in de oude dorpskerk van Hensbroek. Met één groep hebben we ook nog de gedenkstenen op het Kerkplein bekeken.
Het valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken, maar de meeste mensen vonden de rondleiding een welkom onderdeel van het programma.

De gedenksteen ter ere van de eerstesteenlegging van de dorpskerk
van Hensbroek op 2 juli 1657 door Jacob van Wassenaer van Obdam
en zijn echtgenote.

11-06-2013
Bezoek uit Australië

Zondag 2 juni bracht Cees Dekker uit Australië ons een bezoek. Cees, in Nederland voor familiebezoek, is een geboren Obdammer die vlak voor zijn vertrek in 1957 een serie prachtige foto’s van Obdam maakte.
Wij hebben foto’s gebruikt voor ons boek “Obdam in beeld”. Tegenover de foto’s van Cees uit 1957 staan foto’s van de zelfde situatie maar dan van ruim vijftig jaar later. Cees is net als wij trots op het boek.
Het bezoek liep uit op een plezierig samenzijn waaraan Cees en enkele familieleden, de meeste bestuursleden van Oud Obdam-Hensbroek en een paar toevallige bezoekers deelnamen. Wij hopen dat Cees er net zo van genoten heeft als wij.
Het boek “Obdam in beeld” is trouwens nog steeds te koop.

Cees Dekker toont zijn foto-album uit 1957
en het boek ”Obdam in beeld”

Cees Dekker in gesprek met twee bezoekers

31-03-2013
Rabo fietssponsortocht 2013

Op zaterdag 8 juni organiseert de Rabobank weer de traditionele fietssponsortocht voor het verenigingsleven.
Onze Stichting wil ook weer met een team aan de start verschijnen want deelname betekent dat we de clubkas kunnen spekken. Als we met tien mensen aan de start verschijnen, kunnen we na afloop euro 250,– in ontvangst nemen en dat is best aantrekkelijk. We nodigen iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt en van fietsen houdt mee te doen.
Opgave bij Jaap Kroon, Waterweidje 17, 1711 TA Hensbroek, telefoon 0226 452060, email:
j.kroon@oudobdam-hensbroek.nl

Lezing Jos Leenders op donderdag 11 april 2013

“Bestond West-Friesland eigenlijk wel”
Historicus en publicist dr. Jos Leenders gaat iets vertellen over het gebied dat wij kennen als West-Friesland, haar bewoners de Westfriezen, de Westfriese volksaard, enz., en komt via een boeiend betoog tot verrassende uitspraken. De bijeenkomst is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor Westfriezen, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
De lezing is in ’t Tuinhuis, Willibrordustuin 1 te Obdam. Voor degenen die het nog niet weten, de Willibrordustuin is vlak achter de Deen supermarkt te vinden op de plaats waar eens de Willibrordusschool stond.

20-02-2013
Winterexpositie 2013

Op vrijdagavond 25 januari 2013 opende George Bakker, oud-voorzitter van de Stichting “Lenteweelde”, de expositie “Ode aan Lenteweelde”.
De genodigden, allen oud-bestuurders van “Lenteweelde”, konden alvast een kijkje nemen. Zondag 27 januari was de expositie voor het eerst voor het publiek te bekijken.
A.s. zondag kunt u voor de laatste keer nog terecht voor de winterexpositie van 13.00 tot 16.30 uur.

Exposities en lezing in gemeentehuis Koggenland

Op 4 maart worden om 19.00 uur twee nieuwe exposities geopend in het gemeentehuis van Koggenland:
“Pioniers in het veen van Ursem”, een archeologische expositie, en “Een nieuwe Lente”, een kunstexpositie.
Om 19.45 wordt een lezing over de archeologische opgraving in Ursem gehouden.

05-01-2013
Winterexpositie 2013

Op zondag 27 januari opent onze winterexpositie 2013.
Deze expositie staat helemaal in het teken van de geschiedenis van de bloembollenteelt in Obdam en de vorig jaar opgeheven Stichting “Lenteweelde”. De tentoonstelling is vooral bedoeld als een hommage aan “Lenteweelde”. Er zullen ook bloemen zijn maar de hoofdmoot is fotomateriaal, posters, enz. enz.
De tentoonstelling is op 27 januari en alle zondagen van februari van 2013 van 13.00 tot 16.30 uur geopend.

Wijzigingen in het bestuur

In verband met het vertrek van Cees Olbers als secretaris/penningmeester van onze stichting, zijn er wat wijzigingen binnen ons bestuur.
Bas Suiker, die al lang bij ons stichting is betrokken, neemt het secretariaat op zich. Wij hebben Rob Baas aangetrokken als penningmeester. Rob is een echte verenigingsman en betrokken bij Toneelvereniging “Rein Genoegen”. Wij hopen dat Rob zich thuis zal voelen binnen ons bestuur.
We verzoeken iedereen correspondentie bestemd voor onze stichting voortaan te richten aan:
Stichting Oud Obdam-Hensbroek
Secr.: Bas Suiker
Dorpstraat 216
1713 HP  Obdam
Het telefoonnummer van Bas is: 0226-450629

Afscheid Cees Olbers

Tijdens onze bestuurs- en vrijwilligersvergadering van 3 januari jl. hebben wij afscheid genomen van Cees Olbers.
Tien jaar lang heeft Cees de financien van onze stichting behartigd. De financien is maar een klein onderdeel van het werk bij de Stichting. Hij heeft daarnaast van alles gedaan om zijn Stichting tot bloei te brengen. “We hebben vele jaren met hartstocht voor de zaak gewerkt”, zegt hij er zelf over en dat is ook zo.
We zullen hem missen maar de zekerheid dat hij op andere fronten binnen onze gemeenschap nuttig werk gaat verrichten, geeft toch een goed gevoel bij dit afscheid.

Cees Olbers

01-01-2013
Lezing over opgravingen in Alkmaar

Peter Bitter, de stadsarcheoloog van Alkmaar, komt op 7 maart 2013 naar Obdam om iets te vertellen over opgravingen in Alkmaar.
De bijeenkomst vindt plaats in ’t Tuinhuis en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis!
Noteer de datum alvast in uw agenda.