10-10-2018
Steun van Rabobank voor nieuwe verlichting

Op 1 oktober jl. mocht het dagelijks bestuur van de stichting in het kantoor van de Rabobank in Zwaagdijk een cheque ter waarde van € 2.500,– in ontvangst nemen. Het Coöperatiefonds van de bank heeft onze deze bijdrage toegekend voor de aanschaf van nieuwe verlichting in de expositieruimten van ons gebouw. Met deze nieuwe led-verlichting kunnen we straks voorwerpen en foto’s prachtig uitlichten.
Het bestuur is uiteraard ontzettend blij met deze bijdrage. We hopen nu snel te kunnen starten met de uitvoering van de klus die voor een groot deel in eigen beheer gaat plaatsvinden.

07-10-2018
“Opstandige Westfriezen” in Westfries Archief

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Het thema dit jaar is: Opstand. Tijdens de Maand van de Geschiedenis organiseert het Westfries Archief in Hoorn een speciaal programma. Het thema Opstand komt tot leven met een lezing en een rondleiding in de depots, waarin allerlei archiefschatten te zien zullen zijn.
Wie meteen aan opstandige Westfriezen denkt, komt bedrogen uit. Natuurlijk, er was de strijd tegen de graven van Holland tot 1289. Maar daarna hield dat “vrijheidslievende” volkje zich behoorlijk rustig, op enkele uitzonderingen na. In 1426 was Westfriesland kortstondig het toneel van schermutselingen in het kader van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ingrijpender waren de gebeurtenissen vanaf omstreeks 1570. Dat de Opstand tegen het bewind van de hertog van Alva zou leiden tot het afzweren van de Spaanse koning Filips II als wettige landsheer en het ontstaan van de Republiek, kon niemand op dat moment voorzien. Het toen toevallig ontstane staatsbestel werd kort na de Patriottentijd (jaren 1780) ten grave gedragen. Opstandig waren de Westfriezen aan het einde van achttiende eeuw misschien niet meer, maar een spannende tijd was het zeker wel. Immers, Nederland werd toen min of meer opnieuw uitgevonden.
Nog veel meer over opstandige Westfriezen hoort en ziet u tijdens de lezing met de aansluitende rondleiding. Deze vinden plaats op vrijdag 5, 12, 19 en 26 oktober in het Westfries Archief, Blauwe Berg 5C  in Hoorn. De lezing start om 14.00 uur. Na de lezing vindt een rondleiding plaats door de depots van het Westfries Archief. U kunt dan met eigen ogen bijzondere stukken zien die aansluiten bij het thema Opstand. Aanmelden kan via info@wfa.nl. Vermeldt uw naam, welke datum u wilt komen en met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan ook door te bellen naar 0229-282500.

Update (4 oktober 2018: u kunt zich niet meer opgeven, alle bijeenkomsten zitten vol)

12-07-2018
Rabobank Clubkas Campagne.

Onze stichting heeft deelgenomen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hierbij werden leden van de Rabobank opgeroepen om op hun favoriete vereniging te stemmen.
De finale-avond vond plaats op 19 juni in de Koggenhal in De Goorn. Op die gezellige avond waren veel blije gezichten te zien. Onze bestuursleden Koos Bijvoet en Arie Luken kregen een cheque van €433,13 uitgereikt.
Onze dank gaat uit naar de Rabobankleden die maar liefst 106 stemmen op onze stichting hebben uitgebracht.

Historisch Festival Hensbroek.

Onder een wolkenloze hemel hebben duizenden bezoekers op 1 juli jl. genoten van een rijk historisch verleden in Hensbroek, georganiseerd door “Geen heden zonder verleden”.
In de grote tent kregen wij ook een plekje. We hadden op een tafel wat oude gebruiksvoorwerpen uitgestald en men kon raden waar ze voor dienden.
Uit de goed ingevulde wedstrijdformulieren hebben we drie winnaars gekozen. Namelijk dhr. Suidgeest uit Haringhuizen, dhr. Mooij uit Opmeer en dhr. Vriend uit Obdam.
Deze mensen hebben een cadeaubon gekregen.

02-05-2018
Molen Hensbroek zonder wieken.

Wegens herstelwerkzaamheden moest de molen van Hensbroek het enige tijd zonder wieken stellen. Het verwijderen van de wieken met behulp van een hoogwerker was een mooi gezicht. De molen was daarna alleen niet zo indrukwekkend meer. Gelukkig zijn de wieken weer terug op de plaats waar ze horen en daar zijn we blij om. Want laten we eerlijk zijn, een molen zonder wieken is als een café zonder bier.

Het apparaat

“Het apparaat” noemen we het ding maar waar Ben Tielen, bezoeker van onze winterexpositie, mee aan kwam zetten. ”Het” is ongeveer een meter lang met aan de ene kant een soort grijper en aan de andere kant een handvat. Met het handvat is het mogelijk de grijper te bedienen. Eén deel van de grijper zit vast aan een holle buis en het andere deel aan een stang die door de holle buis loopt. Het apparaat werd dus gebruikt om er iets mee te grijpen. De vraag is alleen wat.
Toen Jan Zwagerman in de jaren zestig zijn toenmalige woning aan de Dorpsweg 15 in Hensbroek betrok, vond hij in de schuur een praktisch identiek apparaat. Ook Jan heeft nooit begrepen waarvoor het apparaat ooit gebruikt is. We hopen iemand het apparaat herkent en de bedoeling ervan weet. We kijken vol belangstelling uit naar reacties.

09-03-2018
Allerlaatste kans

Onze tentoonstelling over de geschiedenis van het notariaat in Obdam ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Appel Notarissen is goed ontvangen. Veel inwoners, oud-medewerkers van het notariskantoor maar ook andere belangstellenden wisten de weg naar het Tuinhuis te vinden. De reacties van de bezoekers waren erg positief.
Vanwege het grote succes stellen we de expositie op zondag 18 maart 2018, van 13.00 tot 16.30 uur, nog één keer open. Daarna is het definitief over. Grijp uw kans.!

27-02-2018
Schilderij uit nalatenschap notaris Haarselhorst

Een tijdje geleden kregen wij een e-mail van de heer R. Knook uit Rotterdam. Hij had van zijn vader, Prof. Dr. D.L. Knook, een schilderij geërfd. Op de achterzijde van het schilderij staat geschreven: “Tuinhuisje in Obdam” Nagelaten door grootvader Haarselhorst, Notaris. Professor Knook kocht het schilderij begin jaren negentig op een veiling.
Via de termen “Tuinhuis” en “Obdam” kwam zijn zoon uit bij de Stichting Oud Obdam-Hensbroek. Hij vroeg of we belangstelling hadden voor het schilderijtje en dat was natuurlijk het geval. Op maandag 13 februari jl. hebben wij het stuk opgehaald. Het is een afbeelding van een tuinhuisje in een bos. We gaan proberen te achterhalen waar het tuinhuisje heeft gestaan en welke notaris Haarselhorst wordt bedoeld met “grootvader Haarselhorst”.

17-02-2018
Wijziging in het bestuur

Gino Kaag heeft besloten zich terug te trekken als voorzitter van onze stichting. We betreuren deze stap maar respecteren zijn beslissing. Gino is een harde werker die veel voor de club heeft betekend. Wij zijn hem daar erkentelijk voor.
Jaap Kroon neemt voorlopig het voorzitterschap weer op zich.