16-10-2023

Beste lezers, onze stichting heeft meegedaan aan de actie Rabo Clubsupport. Op 5 oktober jl. kwam Melissa Konijn, medewerkster van de Rabobank, bij ons langs om het resultaat mee te delen.

We ontvangen het prachtige bedrag van € 1.257,36, zowaar geen kleinigheid. We zijn daar ontzettend bij mee. We gaan het bedrag inzetten voor het verduurzamen van ons gebouw.

We bedanken iedereen die op ons gestemd heeft voor de steun en het in ons gestelde vertrouwen.

Beste donateurs van de Stichting Oud Obdam-Hensbroek

In de periode van 4 t/m 26 september kunnen de leden van de Rabobank weer meestemmen met Rabo Club Support. Ieder lid krijgt een aantal stemmen die hij of zij kan verdelen onder plaatselijke en regionale verenigingen en stichtingen met een cultureel doel. Elke stem levert die organisatie een leuk bedrag op.
Ook de Stichting Oud Obdam-Hensbroek is één van de organisaties die meedoet. We zijn plannen aan het ontwikkelen om de sterk gestegen energiekosten te beteugelen. Uit onderzoek is gebleken dat de vervanging van de bedekking van ons platte dak door een nieuwe dakbedekking met isolerende laag ons het meeste profijt oplevert. Daar is veel geld voor nodig. Gelukkig zijn er wel subsidiemogelijkheden, maar een flink deel moeten we zelf ophoesten. Dat geld hebben we nog niet.
Wij willen dan ook iedereen die lid is van de Rabobank en onze stichting een warm hart toedraagt vragen om op ons te stemmen. Als u geen lid bent van de Rabobank, maar daar wel een rekening heeft, kunt u kosteloos lid worden van de bank. Als u samen met uw partner een en/of rekening heeft, kan uw partner ook lid worden. U kunt dan beiden onze stichting steunen, maar u heeft ook nog stemmen over om andere organisaties in uw dorp of regio te steunen. Aanmelden voor het lidmaatschap kan via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.

Graag rekenen wij op u.

Stichting Oud Obdam-Hensbroek

 30-04-2023

Expositie “Tuinders en kisten”

Op vrijdagavond 28 april j.l. opende oud tuinder Theo Neefjes de expositie “Tuinders en kisten”. Voor het vervoer van hun producten gebruikten tuinders kisten, kratten en (gaas)bakken, vaak geleverd door kistenfabriek Elka te Lisse. Op de kisten stond de naam van de tuinder afgedrukt. Zodoende kon er nooit misverstand ontstaan over de eigendom van de kisten.

Deze kisten en gaasbakken worden nauwelijks nog gebruikt en staan meestal te verstoffen op schuurzolders.  Wij zijn de plankjes met de naam van de tuinders erop gaan verzamelen. Het lukte om 200 van deze plankjes bij elkaar te krijgen.  Ze zijn allemaal te bekijken op de expositie, vaak vergezeld van prachtige oude foto’s van tuinders die aan het werk zijn. Daarnaast zijn er kisten, bakken, kratten en manden in alle maten te zien plus een handmatige sorteermachine en veel ander materiaal uit de tuinbouw. Een oude 8 mm-film laat het volledige proces van de bollenteelt van zo’n zestig jaar geleden zien.

De expositie is open op zondag 30 april 2023 en alle zondagen van mei 2023 van 13.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Ons adres is Willibrordustuin 1 te Obdam. Dat is schuin achter de supermarkt van Albert Heijn tegenover het oude gemeentehuis van Obdam.