Stichting Oud Obdam Hensbroek 40 jaar

Dit jaar bestaat de Stichting Oud Obdam-Hensbroek 40 jaar en dat vieren we met een speciale expositie met de titel “De canon van Obdam en Hensbroek”. In deze expositie komen de hoogtepunten uit de geschiedenis van de dorpen aan bod.

Om dit jubileum groots te vieren organiseren we nog twee extra evenementen:

– 7 november is er een historische lezing, info over de inhoud volgt nog. De aanvang is 20:00 uur en de toegang is gratis.

– 22 november organiseren we een pubkwis over de historie van Obdam, Hensbroek en West-Friesland. Extra info volgt nog. Aanvang 20:00 en er is gratis toegang.

Op 7 juli zal Stichting Oud Obdam Hensbroek op festival “Geen heden zonder verleden” staan met een informatiestal. Als u meer informatie wilt hebben van onze vereniging kunt u deze bezoeken. Voor  informatie over het festival deze link  aanklikken

Op de website van Koggenbuurtjes staat ook een vermelding van de nieuwe expositie, wilt u informatie hierover hebben, klik dan op  deze link

Opening Expositie 2024

Op zondag 5 mei opende Jos Louter, oud-burgemeester van Obdam , mede-oprichter en eerste voorzitter van onze stichting, onze expositie “De canon van Obdam en Hensbroek”.

In zijn openingswoordje stond hij stil bij het overlijden van Niek Mulder op 18 april 2024. Met Niek heeft Jos de eerste stappen gezet die geleid hebben tot oprichting van de stichting.

De expositie is te bekijken op 12, 19, en 26 mei en 2 juni 2024 van 13.00 tot 16.30 uur in ’t Tuinhuis, Willibrordustuin 1 t Obdam. U vindt het gebouw achter de supermarkt van Albert Heijn.

Expositie 2024

Op zondag 5 mei aanstaande, om 13.00 uur, opent Jos Louter, oud-burgemeester van Obdam, medeoprichter en eerste voorzitter van onze stichting, onze jaarlijkse expositie. Dit jaar bestaat onze stichting veertig jaar en dat willen we vieren met een speciale expositie met de titel “De canon van Obdam en Hensbroek”. In deze expositie komen de hoogtepunten uit de geschiedenis van onze dorpen aan bod.

Net zoals bij de canon van Nederland, of die van Westfriesland bijvoorbeeld, hebben we keuzes moeten maken. Soms hadden we geen foto’s of te weinig informatie, soms hadden we er doodeenvoudig geen ruimte voor. Toch is er genoeg te zien. Sowieso hebben we nog nooit zoveel prachtige foto’s en afbeeldingen tentoongesteld. Het aanbod is erg divers, van de ontstaansgeschiedenis tot de realisering van de nieuwste wijken, van gemeentehuizen, kerken en kroegen, van tuinbouw, veehouderij, winkels en andere bedrijvigheid, van scholen, sport en recreatie en dan de rest nog.

Iedereen die de opening wil bijwonen is van harte welkom. De expositie is gedurende de maand mei op zondag van 13.00 tot 16.30 uur te bezoeken.

Op zondag 5 mei opende Jos Louter, oud-burgemeester van Obdam , mede-oprichter en eerste voorzitter van onze stichting, onze expositie “De canon van Obdam en Hensbroek”. In zijn openingswoordje stond hij stil bij het overlijden van Niek Mulder op 18 april 2024. Met Niek heeft Jos de eerste stappen gezet die geleid hebben tot oprichting van de stichting.

De expositie is te bekijken op 12, 19, en 26 mei en 2 juni 2024 van 13.00 tot 16.30 uur in ’t Tuinhuis, Willibrordustuin 1 t Obdam. U vindt het gebouw achter de sunpermarkt van Albert Heijn.

Overlijden Niek Mulder

Op 18 april 2024 overleed op negentig jarige leeftijd Niek Mulder, mede-oprichter en erevoorzitter van onze stichting. We verliezen een man die veel voor onze stichting gedaan heeft.

In de nazomer van 1984 kwamen Niek Mulder en de toenmalige burgemeester van Obdam Jos Louter tot de conclusie dat het goed zou zijn een organisatie op te richten die tot doel zou hebben de geschiedenis van Obdam en Hensbroek te bestuderen, foto’s en andere stukken te verzamelen en gewapend me die kennis exposities te organiseren en artikelen te schrijven. Ze zochten nog drie gelijkgestemden en op 24 oktober 1984 toog dit vijftal naar notaris Willem Appel om de stichtingsakte te ondertekenen. De Stichting Oud Obdam-Hensbroek was een feit.

De eerste jaren verliepen moeizaam maar sinds de stichting de beschikking kreeg over een ruimte in het oude gemeentehuis ging het beter. Het was dan ook een grote teleurstelling toen de gemeente een andere bestemming vond voor het oude gemeentehuis en de stichting eruit moest. Niek heeft er toen voor geijverd dat het oudste deel van de te slopen Willibrordusschool mocht blijven staan en aan ons werd toegewezen.

Vanaf dat moment ging het echt goed met de stichting. We ontwikkelden een magazine dat twee keer per jaar verscheen en organiseerden jaarlijks tentoonstellingen. Het aantal donateurs steeg tot ruim 700. Niek heeft vele uren besteed aan het beter geschikt maken van de ruimte. Dat deed hij graag in zijn eentje. Hij vond dat plezierig maar dit had ook te maken met zijn gehoorhandicap. Vanwege deze handicap was het voor hem ook bezwaarlijk om de vergaderingen te bezoeken. Als erevoorzitter bleef hij toch betrokken bij het wel en wee van de stichting.

We zullen hem erg missen

Bestuur en medewerker