Sinterklaas

Sinds mensenheugenis brengt Sint Nicolaas jaarlijks een bezoek aan de schoolkinderen van Hensbroek, zo ook op 3 december 1976. In die tijd is het gebruikelijk dat de Sint eerst de peuterspeelzaal naast het oude gemeentehuis bezoekt en daarna naar de openbare kleuterschool “De Springplank” aan de burgemeester Kooimanweg gaat. ’s Middags komen de openbare lagere school en de R.K. lagere school “De Ark” aan de beurt.

Het is slecht weer, maar dat weerhoudt de Sint er niet van te paard in Hensbroek te verschijnen. Door het slechte weer glijdt de Sint bij het op- of afstappen van zijn paard uit en bezeert zijn been ernstig. Het gebeurt aan het begin van de dag bij de peuterspeelzaal. Dit betekent dat er op dat moment nog zo’n honderdvijftig kinderen vol verwachting op hem zitten te wachten. De Goedheiligman, ook maar een mens van vlees en bloed, heeft zich zo bezeerd dat hij eigenlijk niet meer verder kan. De Hensbroeker kinderen in de kou laten staan is geen optie dus stapt hij toch weer op zijn paard.

Ondanks de pijn werkt zijn volledige ochtendprogramma af.  Sinterklaas rust in die jaren  tussen de middag even uit in de boerderij van de familie Koeman aan de Dorpsweg. De dokter verzorgt daar de wond  zodat de Sint ook het middagprogramma kan afronden.

Jaren later vertelt de Sint mij bij gelegenheid dat hij zich toen zo ernstig heeft bezeerd dat hij nog maanden in de Ziektewet heeft gelopen. Gelukkig krijgt Sinterklaas het na 5 december wat minder druk.

Jaap Kroon