Wogmeer

Tot de gemeentelijke herindeling van 1979 behoort de ene helft de Wogmeer  tot het grondgebied van Hensbroek en de andere helft tot het grondgebied van Obdam. Na de gemeentelijke herindeling gaat de Wogmeer deels onder de gemeente Obdam en deels onder de gemeente Wester-Koggenland vallen. De inwoners van de polder zijn bang dat door de gemeentelijke herindeling de naam “Wogmeer” langzamerhand in gebruik gaat raken.  

In de raadsvergadering van 1 augustus 1978 stelt raadslid Dirk Weel daarom voor de straatnaam “Middenweg” te veranderen in “Wogmeer”. Op deze manier blijft de historische naam “Wogmeer” bewaard. Burgemeester Straathof belooft het idee in de stuurgroep aan de orde te stellen maar wijst er wel op dat aan een straatnaamwijziging kosten zijn verbonden. De voorbereidingscommissie van de gemeentelijke herindeling besluit vervolgens onder de inwoners van de Wogmeer een enquête te houden. De uitkomst van deze enquête laat zien dat de inwoners van de Wogmeer in grote meerderheid kiezen voor het veranderen van de naam “Middenweg” in “Wogmeer”. Nu weten we niet beter of de weg door de Wogmeer heet “Wogmeer”.

De komst van de Burgemeester Kooimanweg is van grote betekenis geweest voor de ontsluiting van de Wogmeer. Het ontsluiten van de Wogmeer betekent niet dat de Wogmeer meteen al de zelfde voorzieningen heeft als de rest van de gemeente. Heeft Hensbroek al sinds 1973 aardgas, de Wogmeer moet het in 1980 nog steeds zonder deze belangrijke voorziening stellen. Omdat stoken met olie veel duurder is dan stoken met aardgas, voelen de zeventig gezinnen in de Wogmeer zich achtergesteld bij de overige inwoners van de gemeente.

In het HBtje van 2 april 1980 komt de belangenvereniging Wogmeer op voor de aansluiting van de Wogmeer op het aardgasnet. De Wogmeer is een zogenaamd onrendabel gebied. Om de Wogmeer toch aan te kunnen sluiten op het aardgasnet moet de gemeente een bedrag van       fl. 106.750,– op tafel leggen.

De Belangenvereniging dringt er op aan de winstuitkering, die de gemeente elk jaar van het Gasbedrijf krijgt, hiervoor te gebruiken. In de raadsvergadering van 18 april 1980 is een delegatie uit de Wogmeer op de tribune aanwezig om deze actie kracht bij te zetten. De actie van de bewoners van de Wogmeer is niet tevergeefs want het aardgas komt er.

Jaap Kroon