15-10-2021
Boerenroman over Wogmeer

Schrijfster Renske Jonkman heeft een nieuwe roman geschreven: ‘Het verdronken land’. Met dit boek wilde Renske een grote boerenroman schrijven waarin het Hollandse polderlandschap centraal staat. Ze is vond hiervoor inspiratie in de verhalen van haar schoonfamilie, die een melkveehouderij hebben. Voor haar roman heeft ze veel research gedaan en onder andere diverse boeren uit Hensbroek geïnterviewd.
Het boek gaat over een boerenfamilie die aan de vooravond staat van de grote modernisering op het platteland – de ruilverkaveling – eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze staan voor de vraag om mee te aan in de modernisering of juist alles bij het oude te laten. Deze keuze heeft uiteindelijk grote gevolgen voor de daarop volgende generaties die geconfronteerd worden met de huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, onder meer de boerenprotesten en de stikstofdiscussie. De ruilverkaveling van Hensbroek heeft model gestaan voor het boek.
Het is de derde roman van Renske. Eerder verschenen bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar ‘Zo gaan we niet met elkaar om’ (2011) en ‘Gibraltar’ (2015). Voor Dagblad Trouw schreef ze de afgelopen jaren een column over boeren en natuurbeschermers.
Renske woont met haar man Loek Buter en haar drie kinderen in een boerderij in Heerhugowaard. Tot de gemeentelijke herindeling van 1979 maakte deze boerderij deel uit van het grondgebied van de gemeente Hensbroek.

Inhoud

Na de dood van hun vader moeten Lucas en Krijn Endegeest de boerderij voortzetten. Het is 1956 en ze staan aan de vooravond van de ruilverkaveling. Dit betekent het einde van de traditionele manier van boeren op eilanden met akkers. Lucas ziet de ruilverkaveling als een verloochening van het harde werk van hun vader, terwijl Krijn met de tijd mee wil gaan. Dertig jaar later groeit Lucia Endegeest op in de familieboerderij. Ze worstelt met de beslissing die haar oom in het verleden heeft genomen. Haar zoektocht naar antwoorden voert haar naar de wildernis van Canada, waar ze ontdekt dat haar lot onlosmakelijk is verbonden met dat van haar familie en de boerderij. ‘Dit verdronken land’ is een roman over de relatie tussen de mens en het polderlandschap, over de lotgevallen van verschillende generaties en een moderne vertelling van de huidige boerendiscussie.
ISBN: 9789038804620 Prijs € 20,99

26-09-2021
“75 jaar bevrijding” in ’t Tuinhuis

Vorig jaar was het de bedoeling om rond 4 en 5 mei in ’t Tuinhuis een expositie te houden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Het Westfries Genootschap heeft voor het 75-jarig bevrijdingsjubileum schitterende panelen laten maken over oorlog en bevrijding in Westfriesland. Het Genootschap heeft de historische verenigingen in ons gebied een set van deze panelen ter beschikking gesteld. We hebben ze aangevuld met een paar panelen die specifiek op Obdam gericht zijn. De coronamaatregelen hebben er helaas toe geleid dat er van de expositie nog niets terecht is gekomen. Dat gaat nu veranderen.
U kunt op alle zondagen van oktober van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Tuinhuis terecht om de expositie “75 jaar Bevrijding” te bekijken. Naast de prachtige panelen laten wij foto’s, documenten en voorwerpen uit de Oorlog zien.
Wij hopen met deze expositie alsnog op een waardige manier aandacht te kunnen schenken aan dit bevrijdingsjubileum.

Open monumentendag Hensbroek

Onze stichting heeft medewerking verleend aan het programma voor open monumentendag in de Hensbroeker dorpskerk. De kerk was open op zondag 12 september jl. We hebben onze verzameling naamplankjes, afkomstig van kisten en bakken van Hensbroeker tuinders, laten zien. Deze verzameling omvat ondertussen al ongeveer veertig plankjes. Naast plankjes verzamelen we foto’s en informatie van de tuinders en hun bedrijven. Daar konden we ook al iets van laten zien.
Op het televisiescherm waren onze prachtige dorpsfoto’s van Hensbroek te zien. Op gezette tijden werd de vertoning daarvan afgewisseld met de film van de ruilverkaveling die de Grontmij rond 1960 heeft laten maken.
Naar schatting hebben 250 mensen de kerk bezocht en dat was voor de Stichting Hensbroeker kerk maar zeker ook voor ons een opsteker. We hopen dat we de bezoekers met onze bijdrage aan open monumentendag 2021 een plezier hebben gedaan.

18-04-2021
Herinneringswand

Hensbroek en Obdam waren in het verleden echte tuindersdorpen. Het ging veelal om kleine bedrijven die zich bezig hielden met de teelt van groente, aardappelen en bollen. Van deze bedrijven zijn er nog maar een paar over gebleven. Deze tuinders hadden kisten, kratten en bakken in gebruik, waarop hun naam stond afgedrukt. Die naam stond op één van de lange zijden van de kist, krat, of bak, meestal op het bovenste plankje.
Wij hebben nu het idee om van de plankjes waar de naam van de tuinder opstaat, een soort herinneringswand te maken. Blijkbaar spreekt het idee de mensen aan, want we krijgen van alle kanten plankjes aangeboden. We hopen er zoveel mogelijk te kunnen bemachtigen, zodat we een mooie herinnering kunnen opbouwen aan al die mensen die in het verleden hun brood verdienden in de tuinbouw.
Mocht u nog zo’n plankje hebben of weten, dan houden we ons aanbevolen. Er is geen einddatum voor de inlevering. Een nieuw plankje komt er gewoon bij en als de wand vol is, zoeken we voor de nieuwe plankjes een ander stukje muur.
Voor alle duidelijkheid, we verzamelen alleen plankjes van bedrijven uit Hensbroek en Obdam. Andere plankjes, hoe mooi of interessant ook, mogen er niet bij.

10-04-2021
Foto notaris Haarselhorst tijdelijk bij Oud Obdam-Hensbroek

Iedereen die wel eens in de raadszaal van het oude gemeeentehuis van Obdam is geweest, herinnert zich vast nog wel het enorme portret van notaris J.J. Haarselhorst. Het is het portret van een regent wiens strenge blik altijd op je gericht is. De foto kreeg rond de opening van het gebouw in 1874 een prominente plek in de raadszaal en heeft daar ongeveer 145 jaar gehangen. Vlak voor de brand is het over gebracht naar het gemeentehuis in Koggenland. De bedoeling is dat het binnenkort in het bezit komt van één van de nazaten van de notaris. In overleg met de gemeente en de familie is besloten dat het portret voorlopig in ons gebouw komt te hangen. Iedereen die het nog een keertje wilt bekijken, krijgt de kans daartoe. Op dit moment kan dat alleen op afspraak, maar zodra we weer open mogen, verruimen we die mogelijkheid. Het is niet bekend hoe lang het portret in ons gebouw blijft.

Sinds december heeft het Westfries Archief meerdere Akten van notaris Johannes Jacobus Haarselhorst beschreven en gepubliceerd. De beschrijvingen zijn gedaan door vrijwilligers via de website Vele Handen en gekoppeld aan de al reeds beschikbaar gestelde scans. En die zijn te vinden via de volgende link: https://www.westfriesarchief.nl/onderzoek/zoeken/genealogische-bronnen?mivast=136&miadt=136&mizig=185&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Casc&mif1=Obdam&mizk_alle=Johannes%20Jacobus%20Haarselhorst&mip1=Obdam

22-03-2021
Voorjaarsnummer 2021 van het magazine bijna klaar

Nog hier een daar een paar kleine foutjes verbeteren en dan kan ons nieuwe magazine, nummer 38 alweer, naar de drukker. Eind april krijgen de donateurs het blad in de brievenbus. Het blad staat weer vol interessante artikelen. Op de middenpagina staan twee foto’s die omstreeks 1952 gemaakt zijn vanaf de toren van de dorpskerk van Hensbroek. We kregen die foto’s onlangs en omdat we uit die tijd weinig beeldmateriaal hebben, zijn we er erg blij mee. Eén van deze foto’s kunt u hieronder alvast bekijken.
Nog geen donateur maar wel nieuwsgierig geworden?
Nieuwe donateurs zijn nog steeds van harte welkom.